שם אימייל אחר מלכ''ר
חיפוש באתר
יצירת קשר דרושים תנאי שימוש מנהלים כלים לגיוס משאבים מידע למפרסמים לוח אירועים אודות


מנהלים

 ראש השנה
 הגירה
 כותרות
 חדשות
 עסקים קהילה
 התנדבות
 מקורות מימון
 שירותי עמותות
 גיוס משאבים
 קמפיינים
 פרסים/אותות
 פרסומים חדשים
 תמיכות/מכרזים
 דעות
 מינויים
 פדרציות
 אתרים/מדיה
 טכנולוגיה
 עסקים חברתיים
 סיכומי כנסים
 הודעות
 דרושים
 לוח אירועים
 הזווית האזרחית
 בלוג
 אתר התנדבות
 אתר כספים

"יכולים נותנים" הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ויד הנדיב יקימו מאגר נתונים על פילנתרופיה פרטית

מאגר הנתונים יכלול מיפוי הכולל תרומות של משקי בית וחברות מישראל ומחוץ לה לארגוני מלכ"ר. המאגר יספק מידע על מקורות הפילנתרופיה (פרטי, תאגידי, חו"ל, ממשלה וכד') היקפיה, ויעדיה (חינוך, רווחה, בריאות וכד') לאורך זמן.

27/10/2012

הבנייה תעשה באמצעות שאלון סקר מדגמי בקרב 300 מלכ"רים, איסוף נתוני דוחות כספיים של עמותות המפורסמים בגיידסטאר וקובצי תרומות מנהליים ממס הכנסה.

כיום הנתונים שנאספים ע"י הלמ"ס מפורסמים בלוח הכנסות והוצאות מלכ''רים, לפי תחום וסוג פעילות. הערכות בדבר התרומות של אנשים פרטיים נלקחות מתוך נתוני מאזן התשלומים על העברות מחו”ל, סקרי נתינה, נתוני מס הכנסה על תרומות של יחידים ושל עסקים, סקר קרנות וארגוני מימון ונתוני התמ”ת על פילנתרופיה עסקית. 

תהליך בניית המאגר צפוי לקחת כשנה, כשהנתונים הראשונים צפויים להתקבל בסוף שנת 2013. את הפרויקט תלווה ועדת היגוי משולבת בה יושבים נציגי "יכולים נותנים", הלמ"ס, משרד רה"מ, אנשי אקדמיה ומקצוע מעולם המדידה והמגזר החברתי. אחד היעדים שהוגדרו על ידי חברי "יכולים נותנים" הוא פיתוח כלי מדידה כתנאי סף נדרש לבחינת היקפי הפילנתרופיה ומעקב אחר שינויים ומגמות בתחום.

 

 

נתונים על תרומות בישראל

בשנת 2007 עמדו התרומות מחו"ל על סך של 2.438 מיליארד דולר.

בשנת 2006 הוערכו התרומות הפורמאליות של הציבור לארגונים ב- 917 מיליון ש"ח.

על פי הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס 2009), הוערכו התרומות ב- 1.242 מיליארד ש"ח בשנה.

מקור: פרופ' הלל שמיד, אבישג רודריך, המרכז לחקר הפילנתרופיה. הפילנתרופיה בישראל- לקט מספרים ונתונים, 2009

 

 

מערכת הזווית השלישיתלוח האירועים
לצפייה והוספת אירועים

 
Created by OliveInteractive