שם אימייל אחר מלכ''ר
חיפוש באתר
יצירת קשר דרושים תנאי שימוש מנהלים כלים לגיוס משאבים מידע למפרסמים לוח אירועים אודות


מנהלים

 ראש השנה
 הגירה
 כותרות
 חדשות
 עסקים קהילה
 התנדבות
 מקורות מימון
 שירותי עמותות
 גיוס משאבים
 קמפיינים
 פרסים/אותות
 פרסומים חדשים
 תמיכות/מכרזים
 דעות
 מינויים
 פדרציות
 אתרים/מדיה
 טכנולוגיה
 עסקים חברתיים
 סיכומי כנסים
 הודעות
 דרושים
 לוח אירועים
 הזווית האזרחית
 בלוג
 אתר התנדבות
 אתר כספים

הממשלה פרסמה בקשה לקבלת מידע (RFI) להקמת "קרן יוזמה חברתית"

המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה פרסמה RFI להקמת קרן להשקעה במיזמים חברתיים. הקרן תהיה משותפת לממשלה, למגזר הפרטי ולמגזר השלישי ומטרתה תהיה להשקיע בעסקים חברתיים

16/09/2012

הקרן תשקיע בעסקים חברתיים אשר מטרתם הינה שילוב אוכלוסיות מוחלשות בשוק העבודה, בהם רוב

המועסקים משתייכים לאוכלוסיות מוחלשות, כגון: נוער בסיכון, בעלי מוגבלויות )נפשיות או פיזיות(,

אסירים משוחררים, מובטלים כרוניים, נשים מוחלשות.

 

הקרן תנוהל באמצעות חל"צ. כאשר תפקידיה יהיו לבצע השקעות הוניות, והענקת הלואות לעסקים חברתיים בכדי ליכולו לממש את היעדים החברתיים והכלכליים שלהם. הקרן תעניק ליווי עיסקי וחברתי, תבצע מדידה תקופתית של תשואות בהתאם למתודולוגיה שתקבע. הקרן תוכל להשקיע בעסק חברתי המנוהל על ידי מלכ"ר, ובלבד שהעסק החברתי מנוהל כיחידה כלכלית נפרדת; בחברה בע"מ בבעלות מלאה של מלכ"ר/ים; מודל היברידי: חברה בע"מ בבעלות משותפת של מלכ"ר ויזם עסקי. מודל זה יתאפשר, אם בכלל, בכפוף לקביעת תנאים על ידי הרגולטורים הרלוונטיים, ולאחר בחינה מעמיקה של כלל השלכותיו.

 

עפ"י המועצה הלאומית לכלכלה "מיזמים עסקיים חברתיים מספקים שיקום מיטבי לאוכלוסיית היעד המועסקת בארגון. ההתייחסות לאוכלוסיית היעד כמסוגלת לתרום לפעילות כלכלית ולא כמטופלת בלבד מהווה תרומה

משמעותית להעצמתן של אותן אוכלוסיות ומכינות אותן להשתלבות בשוק העבודה. מן הפן הכלכלי, היכולת

להתבסס על הכנסות עצמיות כמקור הכנסות המרכזי של הארגון מנתקת את התלות של הארגון בתרומות

ובתמיכות ממשלתיות, ומאפשרת לארגון לפתח אסטרטגיה חברתית-כלכלית לטווח ארוך".

 

המועצה מבקשת לבחון את האפשרות לבצע מיזם שבמסגרתו תוקם קרן אשר תוכל לספק הלוואות והשקעות הוניות לעסקים חברתיים. וזאת מכיוון שהפן החברתי של עסקים אלו הופך בדרך כלל את האפשרות לגיוס מימון מבנקים מסחריים לכמעט בלתי אפשרי והפן העסקי מצמצם את המקורות הפילנתרופיים.

כאמור, המטרה המרכזית של המיזם היא שילוב אוכלוסיות מוחלשות בשוק העבודה. תחום זה נמצא בליבת העשייה של עסקים חברתיים בישראל ובעולם. ההחלטה לייחד את המיזם לתחום נובעת מהחשיבות הרבה אותה רואה הממשלה ומשרד ראש הממשלה בפרט, בהשקעה באוכלוסיות מוחלשות, ומתוך ההכרה בכך שלפיתוח מגזר העסקים החברתיים בתחום זה יכולה להיות תרומה משמעותית לשיקום ושילוב אוכלוסיות אלו בחברה הישראלית. ל-RFI לחצו כאן

 

מערכת הזווית השלישיתלוח האירועים
לצפייה והוספת אירועים

 
Created by OliveInteractive