שם אימייל אחר מלכ''ר
חיפוש באתר
יצירת קשר דרושים תנאי שימוש מנהלים כלים לגיוס משאבים מידע למפרסמים לוח אירועים אודות


מנהלים

 ראש השנה
 הגירה
 כותרות
 חדשות
 עסקים קהילה
 התנדבות
 מקורות מימון
 שירותי עמותות
 גיוס משאבים
 קמפיינים
 פרסים/אותות
 פרסומים חדשים
 תמיכות/מכרזים
 דעות
 מינויים
 פדרציות
 אתרים/מדיה
 טכנולוגיה
 עסקים חברתיים
 סיכומי כנסים
 הודעות
 דרושים
 לוח אירועים
 הזווית האזרחית
 בלוג
 אתר התנדבות
 אתר כספים

בג"ץ דחה עתירה של העמותה לויפאסנה בישראל להכיר בה כמוסד ציבורי לצורך סעיף 46

בג"ץ: על האוצר לבחון מחדש את מדיניותו ולגבש קריטריונים ברורים להענקת סעיף 46

למרות הדחיה של העתירה שלח בג"ץ את האוצר לבחון מחדש את מדיניותו, שאותה הגדיר "רב אי-הסדר במדיניותו..וספק אם הקריטריונים שנקבעו די בהם להצביע על מדיניות ברורה דיה", בתוך שנה שבה המליץ לאוצר "לגבש קריטריונים ברורים שיהיה בהם כדי לאיין את החשש מפני הפעלה מפלה של הסמכות המסורה למשיב מכוח סעיף 46(א) לפקודה".

27/08/2012

לעתירה קדמו חילופי דברים בין הצדדים משך שנים ארוכות, אך העותרת מבססת את עתירתה על השתלשלות העניינים האחרונה, למן שנת 2000, עת שלחה למשיב (בתאריך 28.12.2000) בקשה כי יכיר בה כמוסד ציבורי לעניין סעיף 46(א) לפקודה. מגעים בין הצדדים, לרבות שימוע שנערך לעותרת, הביאו לדחיית הבקשה ביום 13.6.2004. פניות נוספות של העותרת הביאו לקיום שימוע נוסף ביום 28.7.2007. לקראת שימוע זה התקבלה אף התייחסות של משרד הבריאות, שציין כי איננו יכול לאשר כי עיסוקהּ של העותרת איננו מסוכן לבריאות. לאחר השימוע הנ"ל החליט המשיב לדחות את בקשת העותרת והודיע לה על כך במכתב מתאריך 11.9.2007. נוכח טענות העותרת על העדר הנמקה מספיקה בהודעת הדחייה, נערך לה שימוע נוסף, בתאריך 24.12.2007. משלא נענתה עד חודש יולי 2008 העותרת פנתה למשיב בבקשה לקבל את האישור בתוך 21 ימים, שאם לא כן תפנה לערכאות. משהעותרת לא נענתה היא הגישה את העתירה שלפנינו. (מתוך פסק הדין)

לדברי השופט חנן מלצר "בית המשפט דן לפני יותר משני עשורים במצב דומה למצב הניצב לפנינו כעת, ואף שלא הביע עמדה באשר להתקיימותה או אי-התקיימותה של עילת הפליה שם, קרא למשיב להסדיר את אופן מדיניותו במכלול זה באופן ממצה. דומה שגם כיום, בחלוף השנים, עדיין רב אי-הסדר במדיניותו של המשיב בנושא. ספק גם אם הקריטריונים שנקבעו בחוזר 2/2001 הנ"ל – די בהם כדי להצביע על מדיניות ברורה דיה, שבכוחה לאיין את החשש מפני הפעלה שרירותית, או אף מפלה של הסמכות המסורה למשיב. לפיכך, אציע לחבריי כי נמליץ למשיב לגבש בתוך שנה קריטריונים ברורים שיהיה בהם כדי לאיין את החשש מפני הפעלה מפלה של הסמכות המסורה למשיב מכוח סעיף 46(א) לפקודה. במסגרת זו ראוי כי המשיב יבצע גם בדיקה פנימית, שתפקידה יהיה לבחון אם הגופים המוכרים כיום לצורך סעיף 46(א) לפקודה תואמים את מדיניותו המוצהרת".


את העמותה יצגו עו"ד יחיאל כשר ועו"ד דנה אלמליח-כהן, את משרד האוצר יצגה עו"ד חני אופק.
לפסק הדין לחצו כאן

התיחסותו של דר' ניסן לימור, ראש המכון לאחריות אזרחית במרכז ללימודים אקדמיים ויו"ר ארגון גיידסטאר, בכתבה שפורסמה בדה מרקר (30.8). דר' לימור מסביר כי מבין הסעיפים בפקודת מס הכנסה שעוסקים בעניין זיכוי ממס לעמותות, "הסעיף המשמעותי יותר הוא סעיף 46. כדי שתורמים יקבלו הטבת מס, הארגון צריך שיהיה לו אישור לפי סעיף 46. שם הבעיה שאליה מתייחס בג"ץ, שכן הסעיף אינו מפרט כללים, כי אם מציין באמירה כללית שעל הארגון להצטייד באישור שקבע לעניין זה שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת. כלומר, שר האוצר ממליץ לוועדת הכספים של הכנסת, באופן פרטני לגבי כל ארגון, והוועדה מאשרת מי יקבל זיכוי מס ומי לא. הקווים המנחים שפורסמו על ידי רשות המסים הם בבחינת נוהל שלא פורסם ברשומות כחקיקת משנה

"זהו הליך פוליטי שאין לו אח ורע בעולם," קובע לימור. "בבריטניה למשל, ברגע שעמותה הוכרה כארגון צדקה, על פי כללים קבועים וידועים מראש, התורמים שלה זכאים לפטור ממס. גם בג"ץ עמד על כך שההחלטה היא פוליטית, אם כי הוא לא התייחס למשמעות הפוליטית, אלא ביקר את ההסדר הקיים והנחה את הממשלה לקבוע הסדרים נאותים בתוך שנה. ההסדר הקיים אינו תקין, מכיוון שלא סביר שארגון לא ידע מראש מהם התנאים הדרושים ואם יהיה זכאי או לא לקבל את האישור".

 

כתבה של אורן מג'ר, דה מרקר, 30 באוגוסט, 2012

לכתבה המלאה לחצו כאן

מערכת הזווית השלישית

 לוח האירועים
לצפייה והוספת אירועים

 
Created by OliveInteractive