שם אימייל אחר מלכ''ר
חיפוש באתר
יצירת קשר דרושים תנאי שימוש מנהלים כלים לגיוס משאבים מידע למפרסמים לוח אירועים אודות


מנהלים

 ראש השנה
 הגירה
 כותרות
 חדשות
 עסקים קהילה
 התנדבות
 מקורות מימון
 שירותי עמותות
 גיוס משאבים
 קמפיינים
 פרסים/אותות
 פרסומים חדשים
 תמיכות/מכרזים
 דעות
 מינויים
 פדרציות
 אתרים/מדיה
 טכנולוגיה
 עסקים חברתיים
 סיכומי כנסים
 הודעות
 דרושים
 לוח אירועים
 הזווית האזרחית
 בלוג
 אתר התנדבות
 אתר כספים

פרופ' יוסף קטן: "יש לבחון ולהעריך את תהליך ההפרטה באורח יסודי ושיטתי"

פרופ' קטן טוען כי מאז ומתמיד רבים משירותי הרווחה שפעלו בישראל סופקו על ידי ארגונים לא-ממשלתיים, ולא על ידי הממשלה והרשויות המקומיות. שנית, הוא טוען שרבים מהשירותים פותחו מלכתחילה על ידי עמותות.
27/03/2011

ראשית, מאז ומתמיד רבים משירותי הרווחה שפעלו בישראל סופקו על ידי ארגונים לא-ממשלתיים, ולא על ידי הממשלה והרשויות המקומיות. ניתן לציין בהקשר זה את הרוב המכריע של הפנימיות לילדים והמוסדות לזקנים, את מעונות היום לילדים וחלק מהמוסדות לאנשים בפיגור ולנכים.

בתחום השירותים המוסדיים המהווים מרכיב מרכזי של שירותי הרווחה, ותופסים נתח נכבד מההוצאה הממשלתית לרווחה, חלקן של הממשלה והרשויות כגורמים המספקים שירותים היה איפוא חלקי ביותר.

שנית, רבים משירותי הרווחה בישראל פותחו מלכתחילה על ידי עמותות שגילו יזמות ומילאו תפקיד חלוצי בהקמת שירותים חדשים שענו על צרכים שהגורמים הממשלתיים לא סיפקו להם מענים. ניתן לציין בהקשר זה שירותי חיוניים כמו המוסדות לאוכלוסיות שונות שצוינו לעיל, המקלטים לנשים מוכות, שירותי סיעוד לזקנים ושירותים שונים לילדים, לבני נוער ולצעירים.

רק בשלב מאוחר יותר, לאחר ששירותים אלה פעלו, הכירה הממשלה בחשיבות של חלק מהם והחלה להשתתף במימונם, בקביעת אופי פעילותם ובפיקוח עליהם. גם שירותים אלה נתפשים כשירותים מופרטים, אם כי למעשה מדובר בשירותים שהם מולאמים למחצה, מכיוון שהמדינה החלה לממן ולהשפיע על פעילותם של ארגונים שפעלו קודם לכן באורח עצמאי.

הסתכלות במפת שירותי הרווחה מנקודת הראות של אחריות הגורמים הציבוריים (הממשלה והרשויות המקומיות) והגורמים הלא-ממשלתיים (עמותות וחברות פרטיות) מחייבת איפוא הבחנה בין חמישה סוגי שירותים: שירותים הממומנים ומסופקים על ידי המדינה והרשויות המקומיות (שירותים אלה הם עדיין רבים למדי); שירותים שפותחו על ידי עמותות והממשלה החליטה ליטול אחריות על מימנם והכוונתם (הלאמה חלקית); שירותים שמאז ומתמיד סופקו על ידי ארגונים לא-ממשלתיים במימון מלא או חלקי של הממשלה ובפיקוחה; שירותים שהממשלה והרשויות סיפקו בעבר והעבירו את האחריות לאספקתם לעמותות ולארגונים פרטיים ושירותים חדשים שהממשלה או הרשויות החליטו להעניק לאוכלוסיות שונות, אך הפקידו את אספקתם בידי ארגונים לא-ממשלתיים.

אין בדברים אלה כדי לשלול את העובדה שבישראל קיים תהליך חלקי של הפרטה וכי הגיעה העת לבחון ולהעריך תהליך זה באורח יסודי ושיטתי, תוך התייחסות לכמה היבטים מרכזיים. למשל, השפעתו על איכות השירותים לאזרחים, יעילות הבקרה הממשלתית על פעילות הארגונים המספקים את השירותים, השכר ותנאי העבודה של העובדים בארגונים אלה ויכולת הארגונים ליזום ולפתח שירותים חדשים.

 

מאמר של יוסף קטן, דה מרקר, 23 במרס, 2011

למאמר המלא לחצו כאןלוח האירועים
לצפייה והוספת אירועים

 
Created by OliveInteractive